นโยบายการคืนเงิน การยกเลิกสินค้า และการจัดส่งสินค้า

นโยบายการคืนเงิน

เนื่องจากเป็นการชำระเงินเพื่อเติมเหรียญในรูปแบบของ E-Wallet ที่ใช้ได้กับเว็บไซต์ Fun-d เพียงเว็บไซต์เดียว ลูกค้าไม่สามารถเรียกร้องให้มีการคืนเงินได้ เมื่อมีการชำระเงินเข้ามาแล้ว กรณีลูกค้าไม่ได้รับเหรียญตามที่สั่งซื้อ แจ้งรายละเอียดผ่านทางอีเมล contact@fun-d.net หรือติดต่อผ่านทาง Facebook Page: “สนุกดีกับ Fun-D” แล้วทีมงานจะตรวจสอบและเพิ่มเหรียญให้กับลูกค้าตามที่สั่งซื้อภายใน 3-5 วันทำการ


นโยบายการยกเลิก

ลูกค้าไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ เมื่อมีการชำระเงินเข้ามาแล้ว


นโยบายการจัดส่งสินค้า

  1. บริษัทจะจัดส่งสินค้าภายใน 3-5 วันทำการหลังจากได้รับคำสั่งซื้อ ซึ่งตามปกติแล้วสินค้าจะถึงปลายทางภายใน 3 วัน
  2. ในกรณีที่สินค้าถูกส่งกลับคืนมาที่บริษัทด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้
    • ข้อมูลที่ลูกค้าให้มีความผิดพลาด เช่น ที่อยู่ เบอร์โทร ไม่ถูกต้อง
    • บริษัทจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าแล้ว ตามวันเวลาที่ตกลงกัน แต่ไม่สามารถติดต่อผู้รับสินค้าได้ บริษัทจะคืนเหรียญให้กับลูกค้าตามยอดที่ชำระ โดยจะหักลบค่าส่ง 50 เหรียญ

ช่องทางการติดต่อ

หากผู้ใช้ต้องการใช้สิทธิใดๆ ที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งได้ระบุไว้ข้างต้น มีคำถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริการของบริษัท มีข้อเสนอแนะ ข้อสงสัยหรือต้องการร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบายนี้ โปรดติดต่อ

บริษัท อิออนแฟนตาซี (ไทยแลนด์) จำกัด

982/22 อาคารโครงการเกตเวย์ ชั้น 4 ห้องเลขที่ 4124 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

Email: contact@fun-d.net