เที่ยว 7 วัดในเมืองเชียงใหม่

เที่ยว 7 วัดในเมืองเชียงใหม่

19 ตุลาคม 2023

หากพูดเชียงใหม่แล้ว หลายคนก็น่าจะนึกถึงสถานที่ท่องเที่ยวสุดหลากหลายที่มีให้เลือกไปอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นคาเฟ่ แหล่งชอปปิง ภูเขาหรือธรรมชาติต่าง ๆ อย่างแน่นอน แต่อย่างไรก็ตาม เชียงใหม่ก็ยังเป็นเมืองที่อุดมไปด้วยวัฒนธรรม ความเชื่อ และศาสนาที่แฝงอยู่ตามทุกมุมเมืองและผู้คน ดังนั้น จึงทำให้ “วัด” ในเมืองนี้มีอย่างมากมาย พร้อมทั้งมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจตกทอดมาถึงยุคปัจจุบันด้วย

ครั้งนี้เราจะพามาแนะนำ “วัด” ที่น่าสนใจในเมืองเชียงใหม่กัน ว่าแต่จะมีวัดไหนกันบ้าง เชิญทุกคนเข้ามาดูกันได้เลยจ้า


ลิสต์วัดในเมืองเชียงใหม่จ้า


เที่ยว 7 วัดในเมืองเชียงใหม่ วัดโลกโมฬี

วัดโลกโมฬี

เป็นหนึ่งในวัดเก่าแก่ของจังหวัดเชียงใหม่ที่มีอายุกว่า 500 ปี ซึ่งยังไม่มีหลักฐานปรากฏแน่ชัดว่าสร้างขึ้นในสมัยใด แต่ชื่อของวัดโลกโมฬีได้ไปปรากฏในตำนานของวัดพระธาตุดอยสุเทพด้วย ภายในวัดมีสิ่งก่อสร้างที่สำคัญ ที่เต็มไปด้วยร่องรอยทางประวัติศาสตร์ และให้กลิ่นอายของศิลปะแบบล้านนาแผ่ซ่านออกมา เช่น วิหารหลวงวัดโลกโมฬี มณฑปพระนางจิรประภามหาเทวี เจดีย์วัดโลกโมฬี เป็นต้น

เวลาทำการ : 6:00-18:00
จุดที่ตั้ง : วัดโลกโมฬี 298/1 ถนนมณีนพรัตน์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200
ดูรายละเอียด

เที่ยว 7 วัดในเมืองเชียงใหม่ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร

วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร

เป็นพระอารามหลวงในเมืองเชียงใหม่ มีชื่อเรียกหลากหลายชื่อ ได้แก่ ราชกุฏาคาร วัดโชติการาม โดยวัดนี้สร้างขึ้นในรัชสมัยพญาแสนเมืองมา พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 7 แห่งราชวงศ์มังราย แต่ยังไม่ปรากฏปีที่สร้างขึ้นอย่างแน่ชัด มีพระธาตุเจดีย์หลวงซึ่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญของวัดแห่งนี้ มีความสูงประมาณ 80 เมตร ซึ่งกล่าวกันว่าสูงที่สุดในภาคเหนือหรือล้านนาเลย

เวลาทำการ : 9:00-17:00
จุดที่ตั้ง : วัดเจดีย์หลวง 103 ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200
ดูรายละเอียด

เที่ยว 7 วัดในเมืองเชียงใหม่ วัดศรีสุพรรณ

วัดศรีสุพรรณ

เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย สร้างเมื่อ พ.ศ. 2043 ในสมัยของพญาแก้วแห่งราชวงศ์มังราย และพระนางสิริยสวดี พระราชมารดามหาเทวีเจ้า ที่โปรดเกล้าฯ ให้มหาอำมาตย์ชื่อเจ้าหมื่นหลวงจ่าคำ สร้างวัดแห่งนี้ขึ้น โดยใช้ชื่อว่า “วัดศรีสุพรรณอาราม” ซึ่งต่อมา ผู้คนนิยมเรียกสั้น ๆ ว่า “วัดศรีสุพรรณ” ภายในวัดมี2 สิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญที่เป็นศูนย์รวมจิตใจ ได้แก่ พระบรมธาตุวัดศรีสุพรรณ พระเจ้าเจ็ดตื้อ วิหารวัดศรีสุพรรณ นอกจากนี้ ยังมีอุโบสถเงินหลังแรกของโลก ซึ่งกลายเป็นภาพจำในปัจจุบันของวัดศรีสุพรรณแห่งนี้ไปแล้ว

เวลาทำการ : อาทิตย์-ศุกร์ 6:00-18:00 เสาร์ 6:00-23:00
จุดที่ตั้ง : วัดศรีสุพรรณ ถนนวัวลาย ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100
ดูรายละเอียด

เที่ยว 7 วัดในเมืองเชียงใหม่ วัดเชียงมั่น

วัดเชียงมั่น

เป็นวัดที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน โดยได้ไปปรากฏในตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่และพงศาวดารโยนก หลังจากที่พญางำเมือง พญาร่วง และพญามังรายทรงสร้างเมืองเชียงใหม่ ทั้ง 3 พระองค์โปรดให้สร้างเจดีย์ และพญามังรายทรงประทับชั่วคราวในระหว่างควบคุมการสร้างเมือง ตรงหอนอนบ้านเชียงมั่น เรียกว่า “เวียงแก้ว” ทรงอุทิศตำหนักคุ้มหลวงเวียงเหล็ก ตั้งเป็นพระอารามหลวงแห่งแรกและพระราชทานนามว่า “วัดเชียงมั่น” จากนั้นคาดว่าเจดีย์พังลงมาในสมัยพระเจ้าติโลกราช พระองค์จึงโปรดให้สร้างเจดีย์ใหม่ ทำด้วยศิลาแลง เมื่อปี พ.ศ. 2014 ในวัดเชียงมั่น มีสิ่งสำคัญที่อยู่คู่กับวัดมาอย่างยาวนาน นั่นก็คือ พระเสตังคมณี (พระแก้วขาว) และพระศิลา ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางปราบช้างนาฬาคีรี ประดิษฐานอยู่ในพระวิหาร

เวลาทำการ : 5:00-21:00
จุดที่ตั้ง : วัดเชียงมั่น 171 ถนนราชภาคินัย ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200
ดูรายละเอียด

เที่ยว 7 วัดในเมืองเชียงใหม่ วัดอุโมงค์ สวนพุทธธรรม

วัดอุโมงค์ สวนพุทธธรรม

เป็นหนึ่งในวัดเก่าแก่อีกแห่งของเมืองเชียงใหม่ จากตำนานเล่าว่า เดิมทีบริเวณวัดนี้ เคยเป็นพื้นที่วัดของกษัตริย์ในยุคสมัยของพระเจ้ามังรายมหาราช เพราะพระองค์ได้ทำนุบำรุงพระศาสนา และสร้าง “วัดเวฬุกัฏฐาราม” (วัดไผ่ 11 กอ) ขึ้นมา เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป ก็ยังมีการฟื้นฟูบริเวณวัดเรื่อย ๆ จนเข้าสู่ยุคของพระเจ้ากือนาธรรมาธิราช พระองค์ได้ทำการบูรณะ ซ่อมแซมเจดีย์ และสร้างอุโมงค์ทางเดิน 4 ทิศ เพื่อให้เป็นที่จำพรรษาของพระมหาเถรจันทร์ และตั้งชื่อว่า “วัดอุโมงค์เถรจันทร์” หรือ “วัดอุโมงค์ เชียงใหม่” จุดเด่นที่น่าสนใจของวัดนี้ที่ทุกคนไม่ควรพลาดเลย ได้แก่ อุโมงค์ทางเดิน 4 ทิศ เจดีย์ 700 ปี วัดอุโมงค์ เชียงใหม่ และเศียรพระพุทธรูปฝีมือช่างพะเยา

เวลาทำการ : 5:00-20:00
จุดที่ตั้ง : วัดอุโมงค์ 135 หมู่ที่ 10 อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200
ดูรายละเอียด

เที่ยว 7 วัดในเมืองเชียงใหม่ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

เป็นพระอารามหลวง ชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย สร้างขึ้นในสมัยพญากือนา กษัตริย์องค์ที่ 6 แห่งอาณาจักรล้านนา ราชวงศ์มังราย สิ่งก่อสร้างภายในวัดมีการใช้งานศิลปะแบบล้านนานในการสร้าง มีเจดีย์ทรงเชียงแสน ฐานสูงย่อมุมระฆังทรงแปดเหลี่ยมปิดด้วยทองจังโก 2 ชั้น นอกจากนี้ วัดแห่งนี้ยังมีจุดชมวิวที่สามารถเห็นเมืองเชียงใหม่ได้ทั้งหมดอีกด้วย

เวลาทำการ : 6:00-20:00
จุดที่ตั้ง : วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร 9 หมู่ที่ 9 อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200
ดูรายละเอียด

เที่ยว 7 วัดในเมืองเชียงใหม่ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร

วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร

เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร และยังเป็นวัดสำคัญอีกหนึ่งแห่งของเมืองเชียงใหม่ ซึ่งเป็นประดิษฐานพระสิงห์ (พระพุทธสิหิงค์) พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเชียงใหม่และแผ่นดินล้านนา องค์พระพุทธรูปนั้นเป็นศิลปะเชียงแสนรู้จักกันในชื่อ “เชียงแสนสิงห์หนึ่ง” นอกจากพระพุทธสิหิงค์แล้ว ยังมีสิ่งที่น่าสนใจที่ทุกคนไม่ควรพลาดก็คือ ชมซุ้มประตูโขง และจิตรกรรมฝาผนังของวัดแห่งนี้นั่นเอง

เวลาทำการ : 9:00-18:00
จุดที่ตั้ง : วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร 2 ถนนสามล้าน ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50280
ดูรายละเอียด

เป็นไงกันบ้างกับวัดในเมืองเชียงใหม่ที่เรานำมาฝากกันในครั้งนี้ หวังว่าทุกที่จะทำให้ทุกคนสนุกกับการเข้าไปเยี่ยมวัดได้เป็นอย่างดี และได้รับความประทับใจในการท่องเที่ยวกลับไปด้วยนะ ครั้งหน้าจะมรสถานที่ท่องเที่ยวอะไรน่าสนใจมาฝากกันอีก โปรดติดได้ที่ Fun D แห่งนี้เลยจ้า

สถานที่แนะนำ