Loading Events

2

ธ.ค.

It’s me Warbie!: @River City Bangkok

ธันวาคม 2, 2022 - มกราคม 25, 2023
พี่ฝันดีชวนเที่ยวนิทรรศการใหม่ที่ริเวอร์ ซิตี้ แบงค็อก
.
It’s me Warbie!:
.
The Inside World of Warbie Yama
.
โดยศิลปิน Arut (อรุษ ตันตสิรินทร์)
.
🐥 It’s me Warbie!: The Inside World of Warbie Yama
.
เป็นนิทรรศการเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกในไทยของ “Warbie Yama” (วอร์บี้ ยามะ)
.
ที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง Arut ศิลปินผู้สร้าง และ ริเวอร์ ซิตี้ แบงค็อก พาผู้ชมเข้าสู่ Inside World ของ Warbie
.
ที่จะเปิดเผยทุกเรื่องราว ซึ่งคุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน ผ่านการจัดแสดงงานศิลปะสุดน่ารักหลากหลายรูปแบบ และกิจกรรมสนุก ๆ ทั้ง 9 โซน
.
รายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

สถานที่จัดกิจกรรม