Loading Events

23

ก.ย.

🍎ผล-ละ-ไม้-ผล-ละ-มือ

กันยายน 23, 2022 @ 10:00 - 20:00

พี่ฝันดีอยากชวนน้องๆหนูทางผลไม้กันให้งาน

.

🍎ผล-ละ-ไม้-ผล-ละ-มือ
.
งานจำหน่ายผักผลไม้และสินค้าแปรรูปมากมายจากเกษตรกรไทยโดยตรง
.
🎯วันนี้-23 ส.ค.63
📌ชั้น 1 โซน Eden #Centralworld
รายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่